mắt xích tự động hóa trong marketing

Những mắt xích tự động hóa trong marketing & Sales

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giúp khách hàng hài lòng vượt ngoài mong đợi. Nếu bạn làm kinh doanh thì 16 mắt xích này sẽ là một nền tảng cần thiết cho công ty của bạn ở bất cứ thời điểm, quy mô, mức độ như nào. 1. Thu thập thông tin khách