Một số quan niệm sai lầm về digital marketing

Kỹ Thuật Số đến từ những hình thức đơn giản như lưu trữ (nhạc số, ảnh số, phim số) đến những phương tiện truyền thông phức tạp như internet, điện thoại di động.

Khi các phương tiện này đi vào cuộc sống con người như một phần không thể thiếu, ra đời. Ban đầu, ngành này được mang tên với những cụm từ quen thuộc như E-commerce, E- vào những năm 2004 – 2006.

Infographic phía dưới là 5 quan niệm sai lầm phổ biến về Digital Marketing, nhất là với những người đang làm marketing online.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *